Kommunen har tredoblet lånegjelda på seks år

foto