Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag) klokka 13. Møtet kan du følge direkte på web-tv.

Bruk denne linken (ekstern lenke, Hitra kommune)

Møtes innledes med to orienteringer, henholdsvis Folkehelseundersøkelsen og Hitra ungdomsråd

Blant sakene som skal til behandling, er:

  • Opprettelse av medlemmer til felles nemnd kommunesammenslåing Snillfjord og Hitra

  • Veinavn for Sandstad, Hestvika, Børøysund, Utset, Tranvikan, Kaldklov

  • Videre bosetting av flyktninger

  • Reglement for Hitra ungdomsråd