– Vi har testet ut flere ulike teknologier med gode resultater og lusefri fisk i vår FoU-konsesjon. I juni sjøsatte vi i samarbeid med utviklingsselskapet Fishfarming Innovation AS og produsent Betonmast AS den første pilotmerda laget av betong med en størrelse 1.000 m3, forteller Iversen i en pressemelding.

Kapasitet på 60.000 storsmolt

Den lukkede tanken har de siste månedene blitt testet ut i samarbeid med NOFIMA. Etter at de siste godkjenningene falt på plass tidlig denne uken er det klart for utsett av det første partiet med smolt.

Betongtanken Salmon Home no. 1, er plassert på Gullklakken på Smøla. Pilottanken har en produksjonskapasitet på 60.000 storsmolt med en størrelse på 300-500 gram. Dersom pilotfasen blir vellykket kan Fishfarming Innovation og Betonmast raskt utvikle tilsvarende tanker i full skala på opptil 5.000 kubikkmeter basert på erfaringene fra pilotmerda.

- Null lus

Salmon Home No. 1 har tykke og solide betongvegger, noe som gjør at rømmingsrisikoen er så godt som eliminert. Rune Iversen forventer også at denne produksjonssyklusen vil kunne skje uten lakselus på smolten. Betongmerden har mulighet for justerbart inntak.

– Vi vil pumpe in sjøvann fra 8-10 meters dyp, som vi også har prøvd ut på de to andre teknologiene. Vi har ikke funnet en eneste lakselus i disse to tanktypene i løpet av de tre årene vi har jobbet med dette, avslutter Iversen.