I dag, torsdag åpner det en utstilling ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, kalt "Unge forskere møter Mausund".Utstillingen er produsert av elever ved Byåsen videregående skole.

Bakgrunnen for utstillingen, er at det i september reiste 60 elever fra Byåsen videregående skole til Mausundvær.

- Det var elever fra forskerklassen på studiespesialisering og medier og kommunikasjon, forteller media-elevene til lokalavisa Hitra-Frøya

Miljøovervåking av marine ressurser

Forskerklassen skulle  gjennomføre et forskningsprosjekt med tema «Miljøovervåking av marine ressurser». Oppdraget var å undersøke om det var forhøyede verdier av tungmetaller i fisk og krabbe i området rundt Mausund.

[M1]

Skolen har nå samlet inn prøver fra Mausundvær i tre år og resultatene sammenlignes fra år til år. Prøvene blir analysert  i samarbeid med Institutt for kjemi ved NTNU.

[M2]

Dokumentere forskningen og kystkulturen

Elever fra medier og kommunikasjon har vært med for å dokumentere forskningsprosjektet. I tillegg har elevene fordypet seg i kystkulturen for å presentere Mausundvær og menneskene som bor der. De samlet inn råmateriale av lyd, foto og film. I tillegg intervjuet de både «forskere» og fastboende.

[M3]

Utstillingen har tre tema som er: Forskning og miljø, Historie og geografi, Folk og næring. Sistnevnte tema inneholder blant annet 10 portretter av Mausundværinger.

Dette stoffet er bearbeidet i etterkant og blir satt sammen til en multimedial utstilling på NTNU Vitenskapsmuseet.

- Utstillingen består av 18 produktserier. Vi har et helt rom til disposisjon hvor vi har fått bygd naust, malt og satt opp vegger. Mausundværingene har i tillegg kommet med et tilhengerlass med gammelt fiskeutstyr til oss, forteller Kristin Augdal, avdelingsleder ved Medier og kommunikasjon.

[M4]

Læring i virkelighetsnære situasjoner

- Vi synes det har vært spennende å samarbeide med flere institusjoner og aktører.  Ved å utvide klasserommet på denne måten opplever elevene å arbeide og lære i mere virkelighetsnære situasjoner. Dette har vært et givende og arbeidskrevende prosjekt for alle parter.  Det er også første gang skolen samarbeider med Vitenskapsmuseet på denne måten, skriver elevene i pressemeldingen.

Utstillingen ved Vitenskapsmuseet, åpnes av fylkesordfører Tore O. Sandvik og museumsdirektør Reidar Andersen, torsdag 15. januar.

"Unge forskere møter Mausund"-utstillingen vil stå til 15.mai.