Flere personer har i dag opplevd å ikke komme gjennom til kommunenes sentralbord.

- Det er problemer med linjen inn til kommunens sentralbord, men vi jobber for å rette feilen. I mellomtiden kan folk ringe 72 44 17 18 for å få kontakt med servicetorget, sa Viviann Selvåg, leder ved servicetorget, før lunsj.

Ved 14-tida ble problemene løst og telefonforbindelsen skal virke som normalt.