Kvenvær omsorgssenter har stått tomt siden 2010, daflyktningemottaket ble nedlagt. Bygningsmassen er nå bare en utgiftspost forHitra kommune,  med løpendekostnader på 211.000 kroner i året og en lånegjeld på 2.7 millioner kroner. Derforvurderer kommunen nå ulike alternativ for å ta bygningene i bruk igjen.

Foreslår borettslag

En ombygging til seks utleieboliger er beregnet å koste nær enmillion per leilighet, noe som medfører renter og avdrag på 5.100 kroner perleilighet.

Men kommunen har ikke behov for slike leiligheter selv,  og det er ikke aktuelt for kommunen åstå for en ombygging. Rådmannen foreslår derfor at det skal undersøkes om noenkan være interessert i å etablere et borettslag, der beboerne selv finansiererrenovering og ombygging med innskudd.

Det vil være viktig å få en rask avklaring på dette spørsmålet, ogrådmannen foreslår en frist til midten av september.