Mandag denne uka ble det stadfestet at Hitra-baserte Lerøy Midnor og Frøya-baserte Salmar er rammet av PD (Pancreas disease) i ett anlegg hver i henholdsvis Halsa og Aure kommuner.

Området nord for Hustadvika skal være en PD-fri sone, noe som innebærer at vanlig praksis er at laksen blir pålagt slaktet av mattilsynet.

Ved Salmar sitt anlegg står det 600.000 laks, som snart er slakteklar.

Bjørn Larsen, leder biologisk produksjon i Salmar, sier til Intrafish.no at laksen har en gjennomsnittsvekt på 4 kg og uansett var planlagt slaktet utover i andre kvartal, og at det dermed ikke får store økonomiske konsekvenser for Salmar om Mattilsynet pålegger utslakting av fisken.

Ved Lerøy Midnors anlegg står det mellom 600.000 og 800.000 fisk.

- Denne fisken er mindre og ikke slakteklar, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør ved Mattilsynets regionkontor for Trøndelag og Møre og Romsdal, til Intrafish.

Hva som skal skje med fisken er ennå ikke avgjort.

- Begge selskapene er pålagt restriksjoner mot å flytte fisk inn og ut fra lokalitetene. Hva som endelig vil skje med fisken, er nok en diskusjon som vil gå gjennom påsken, sier Knudtsen.