Hitra kommune har hatt forhandlinger med fire større bedrifter om etablering i det nye store industriområdet på Justenøya ved Sandstad. En av disse bedriftene har allerede skrevet avtale, mens de tre andre har i følge rådmann Roger Antonsen akseptert vilkårene, men ikke skrevet endelig avtale. En av storbedriftene som ikke har skrevet avtale, skal i følge rådmann behandle saken i styret i løpet av november/desember.

Rådmann Roger Antonsen vil ikke offentlige navnet på den ene bedriften som har skrevet kontrakt.

- Nei, vi vil gå ut med navnene samlet. Det handler om at ting henger litt sammen, og at det ikke vil være rett å gå ut før alle er klare, sier Antonsen.

I den siste tida har flere bedrifter kommet til.

- Vi har hatt møter med ytterligere tre bedrifter, som er interesserte i å etablere seg i området Jøstenøya - Kalvøya. I tillegg er det flere som har tatt kontakt og meldt sin interesse, sier Antonsen.

De tre «nye» bedriftene kommunen har hatt samtaler med, er ikke etablert i øyregionen fra før.

- Er en av disse bedriftene en fôrprodusert?

- Jeg tror ikke jeg vil kommentere et slikt spørsmål. Begynner man å svare på slikt, vil bare det ene føre til det andre, svarer Roger Antonsen.