Frøyas lange tradisjon med et felles folketog i sentrum skal videreføres. Det lange 17. maitoget har alltid startet på Siholmen og endt på torget. Men nå vurderes det om endestasjonen fortsatt skal være torget, eller om man heller skal ende opp i det nye kultursenteret. Årsaken er blant annet ønsket om å gi publikum og underholdningskrefter bedre fasiliteter på scene og lyd.

- Avklaringen i forhold til om taler og underholdning skal fortsette å gjennomføres på torvet eller skal vurderes flyttet til kommunens nye storstue må gis prioritet da dette betyr mye for den praktiske gjennomføringa både når det gjelder scene, lyd og annet utstyr, skriver administrasjonen i kommunen i forbindelse med oppretting av årets 17. maikomite.

Komiteen skal ledes av ordføreren og ellers bestå av en representant fra kultur og næring, fra Frivilligsentralen/frivilligheten, fra Frøya kultur og kompetansesenter, fra Frøya kulturskole og fra skole og barnehage.

Hva mener du? Gi din stemme i avstemmingsfeltet og/eller skriv en kommentar i feltet under