Eli Rygg skulle torsdag denne uka ha kommet til Meierisalen i Fillan for å snakke om hvordan man kan samtale med barn om vanskelige temaer. På grunn av sykdom, må denne kvelden utsettes, forteller Jorun Pedersen hos arrangøren Delta Hitra.

- Jeg har nettopp fått telefon om at hun har blitt akutt syk. Vi beklager og måtte avlyse dette ,men vi har fått opplyst om at hun kommer hit så fort hun er kommet seg på beina igjen. Så det blir bare en utsettelse. Alle de som har meldt seg på står fortsatt på lista, sier Jorun Pedersen, hovedtillitsvalgt i Delta Hitra.

For de aller fleste er Eli Rygg nok kjent fra "Portveien 2", som gikk på barne-TV på 80-tallet. Hun har fortsatt å jobbe med underholdning for barn og hele familien, men hun er også barnepleier og forfatter. Med bakgrunn som barnepleier og miljøarbeider har hun vært særlig opptatt av barnevern og dannet bakgrunn for barnebøker som omhandler blant annet død, rus og overgrep.  Hvordan man skal besvare barns mange spørsmål rundt disse vanskelige temaene, er blant innholdet i Ryggs foredrag.