Under kommunen og ordførerens dialogmøte med ungdommene på Frøya, torsdag formiddag, ble det gjennomført valg.

Her fikk elevene i 8. og 10.trinn fra Sistranda skole og ungdomskole-elevene ved Mausund skole, stemme over hvem Frøya kommune bør slå seg sammen med i kommunereformen.

Følgende spørsmål ble stilt: Hvilken kommuneløsning bør Frøya velge? med tre svaralternativ: Frøya som egen kommune, Frøya og Hitra, Frøya og Fosen kommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan).

101 stemmer ble avlevert og resultatene ble som følger:

- Frøya som egen kommune: 54 stemmer

- Frøya og Hitra: 43 stemmer

- Frøya og Fosen kommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan): 3 stemmer

1 blank stemme avgitt.