Under et reiselivsseminar på Sandstad før jul, ble næringa enig om å skape en arena for samarbeid for reiselivsbedrifter og bedrifter som er naturlig tilknyttet reiselivsnæringa på Hitra.

- Vi vil også invitere aktører som så langt ikke har hatt noen tilknytning til reiselivsnæringa, men som vi mener vil kunne bidra til å skape spennende totalprodukter både innen turist-, forretnings- og møtesegmentet, sier Randi Storsve Lundquist, nylig tilsatt daglig leder i Hitra næringsforening.

Planen er å holde slike arenamøter en gang i kvartalet. Møtene vil ifølge Lundquist skje i regi av Hitra Næringsforening og hver gang hos en av reiselivsforumets medlemmer.

- Formålet med disse møtene er bl.a. å bli kjent med hverandre og hverandres produkter og ved å spille på lag gjøre hverandre sterkere, skriver næringsforeninga i invitasjonen.

Storsve Lundquist hadde sin første arbeidsdag i Hitra næringsforening den 5. januar. Første reiselivsmøte vil holdes mandag 12. januar på Ansnes Brygger.