Under forrige helgs landsmøte i Høyre bebudet Linda Helleland, leder i stortingets samferdselskomite, et veiskille i norsk samferdselspolitikk.

- Her har man endret tenkemåten og måler ikke lenger suksess i antall kroner brukt, men i antall kilometer vei bygd, framholdt Helleland og sier Regjeringa vil bygge sin samferdselsatsing gjennom fullt trykk på de veiprosjektene som ligger i Nasjonal Transportplan, at det opprettes et offentlig veiselskap, og mer bruk av OPS-prosjekter (offentlig/privat samarbeid)

- Dette skal skape en helt annen fart i både veibyggingen og etterslepet på vedlikeholdet, sa Helleland.

Hitra Høyres Dag Willmann var også tilstede på landsmøtet, og var på talerstolen med både ros og pengefinger. Han ga ros til Regjeringen og Helleland for satsingen innen samferdsel. Han minnet likevel om at det er forferdelig mye å ta igjen med forfallet på norske veier.

- Jeg bor i en av landets viktigste havbruksregioner, og asfaltlukta der er ikke direkte uutholdelig ennå, sa Willmann.

- Jeg uttrykte likevel tro på regjeringens satsing, og at jeg forventer flere asfaltkroner til regionen i årene fremover, sier Hitra-politikeren til lokalavisa. Willmann sier han også inviterte Helleland til regionen kommende sommer for å se på Hitra Kysthavn / Hitra Industrihavn.

- Helleland regner med å oppholde seg en stund ved hytta på Hemnskjel i sommer, så det må vi få til, sa hun, forteller Willmann.