- Verdiskaping i Norge har i tusen år bygd på naturressursene våre. Fiske, fiskeoppdrag, landbruk, vannkraft, skogsbruk, olje og gass. Det eneste vi vet om fremtidens næringsliv, det vi skal leve av etter oljen, er at også det skal bygges på og rundt naturressurser. Disse er ikke i storbyene, de er spredt ut over hele landet. Da må vi også ha sterke og levekraftige lokalsamfunn, slik at arbeidskraften finnes til å skape fremtidens næringer.

Dette sa politiker Rune Olsø blant annet da han under Arbeiderpartiets landsmøte i helga brukte sin taletid på å gå til krig mot regjeringas distriktspolitikk. Verdiskapninga her på Hitra og Frøya ble brukt som konkrete eksempler på at det er viktig å ha folk der ressursene finnes.

- Det er historieløst å føre en ren sentraliseringspolitikk, slik Høyre og Frp gjør. Det tapper områdene utenfor byene for folk, med nedbygging av tjenestetilbudet der. Og det fører til et enormt voksepress til byene, med sterk økning i boligprisene, problemer med å løse trafikk- og kollektivutfordringene, og behovet for bygging av flere skoler, barnehager og sykehjem i rasende tempo, sa Olsø, og mener en sterk distriktspolitikk er også god storbypolitikk.

- Regjeringens angrep på distriktene, rammer ikke bare de som bor i distriktene, den rammer også oss i byene, som er helt avhengig av verdiskapingen rundt oss. Teknologien og kunnskapen fra NTNU og SINTEF, fra hjernekraftverkene i Trondheim, skal for eksempel industrialisere og videreutvikles der verdiene skapes, som på Melhus og Røros, i Orkdal og Hemns, på Hitra og Frøuya, på Verdal og i Overhalla, sa han.