Antall trafikkulykker der russ er involvert har gått ned, viser statistikken på landsbasis. På begynnelsen av 2000-tallet var det i gjennomsnitt over 150 ulykker med russebiler og russebusser før 17. mai hvert år, med hele 174 ulykker i 2004, viser skadetall fra forsikringsselskapet If.

De fem siste årene har gjennomsnittet sunket til 124 ulykker, i fjorårets russetid var tallet nede i 106.

– Det snakkes mye om at russen blir verre, med kostbar feiring, fyll og støyende musikk nattestid. Men trafikksikkerhet blir russen stadig bedre på. Det skal de ha honnør for. Russen er adskillig bedre enn sitt rykte, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Nedgangen i ulykker er et resultat av økt bevissthet rundt trygge kjøretøy, mener han,

– Ikke minst blant russen selv. Det merkes når det er trafikkampanjer på skolene, sier han.

Det finnes ikke samletall for personskader hos russ, men av dem som var forsikret i If ble fem skadet i trafikkulykker i fjor, mot ti året før. I 2002 var tallet 16.

– Personskadene varierer veldig med tallet på alvorlige ulykker. En kraftig ulykke betyr mange personskader fordi mange ferdes i samme kjøretøy. Derfor er det så viktig med sikkerhetsarbeid rettet mot russ, sier Berge.

Sammen med Personskadeforbundet LTN gir forsikringsselskapet til sammen 1000 kroner til russ som vil betale en sjåfør for å kjøre bussen deres to netter på valgfrie datoer i mai.

– Det er et bidrag for å bevisstgjøre hvor viktig det er å stille med edru sjåfør på fest. Med ordningen får vi en anledning til å snakke trafikksikkerhet med russ, sier Berge.