I dag, mandag, var det åpen dag og fest audiografen på Fillan. Bak tilbudet står Jannicke Elvemo Åsmul (28). Hun er fra Hitra, og har tidligere praktisert som audiograf i Stavanger noen år. Jannicke er glad for at det er opprettet en audiografstilling på Hitra, og at det ble mulighet for å få flyttet tilbake til der hun hører heime.

Det var mange som benyttet anledningen til å få tatt en test på hørselen og i tillegg ble det servert kaffe og bløtkake i ventetiden. Det var til tider ganske stor pågang både på hørselstest og timebestilling til ordinære timeavtaler.

Jorid Løkken fra Audioplus er godt fornøyd med samarbeidet på Hitra, både med HLF Hitra og Hitra kommune som har vært med fra starten tilrettelagt for at det ble et godt lokale til utredning av hørsel.

HLF Hitra vil i første rekke sende en stor takk til Harald Hatle i Hitra Kommune som har bistått hørselslaget så planen om hørselshjelp i kommunen ble en virkelighet. Det er til stor hjelp for alle som trenger hjelp med hørsel og tilrettelegging for hjelpemidler inne hørsel at vi lokalt får et slikt tilbud, forteller hørselslaget.

Det vanket både blomster og bilder til utsmykning av lokalet, som vil bli brukt både av audiograf og helsetjenesten i Hitra kommune. HLF Hitra ga en sum penger til innkjøp av utstyr og inventar i det nye lokalet

Lokalet er plassert ved inngangen til Hitra legekontor i Hitra Helsehus.

HLF Hitra og AudioPlus på åpen dag i Fillan. Fra venstre: Elna Elvemo HLF Hitra, Siri Havnes, Jorid Løkken, Jannicke Elvemo Åsmul Audioplus, Einar Brendboe og Svein Øien HLF Hitra