Utlendingsdirektoratet har i dag informert Hitra kommune om at selskapet Norsk Mottaksdrift AS med hovedsete på Lillehammer har fått i oppdrag å etablere asylmottak for 140 personer. Det skal allerede etableres pr. 1. desember 2015.

Dette forteller Hitra-rådmann Laila Eide Hjertø i en pressemelding. Det er ikke navngitt hvor mottaket skal ligge, men det antydes at det igjen blir det tidligere fjordhotellet i Fillan som blir mottakssted.

- UDI setter egne krav til brannsikkerhet, som at sprinkelanlegg og andre tekniske installasjoner må være på plass før mottaket åpnes. Pr. i dag er – så vidt rådmannen bekjent - ikke dette til stede i de tiltenkte lokaliteter. Hitra kommune forutsetter at UDI opprettholder sine krav til sikkerheten for de som skal bo der, skriver rådmannen meldinga.

Antallet ble møtt med store protester

Sist gang fikk Norsk mottaksdrift drev asylmottak på Hitra, hadde de tillatelse til drift på 130 mottaksplasser. Men etter store protester fra kommunen og lokalbefolkningen gikk UDI med på å starte med 50 plasser. Men det betydde underskuddsdrift for mottaket. I februar 2014 varslet UDI at de ville trappe opp driften til 130 plasser, men allerede samme sommer ble asylmottaket lagt ned. I følge UDI var det på grunn av mindre behov for asylplasser.

Da lokalavisa intervjuet Jon Anders Martinussen, mottakskoordinator i Norsk mottaksdrift AS, i slutten av september, ville han hverken si noe om endelig antall. Nå er det altså tallfestet til 140 plasser.

- En helt annen utfordring

Hitra-rådmannen skriver at det vil bli en helt ny utfordring for Hitra kommune å ta imot et slikt antall.

- Som tidligere kjent har Hitra kommune vært rigget til å ta imot maks 50 asylanter. Dette er begrunnet i en faglig vurdering av de tjenester kommunen skal yte. Den nye situasjonen gir en helt annen utfordring med 140. Etter at asylmottaket ble nedlagt i fjor har Hitra kommune bosatt flyktninger både i fjor og i år, og har også sagt seg villig til å bosette flyktninger neste år. Vår organisasjon er høyt rigget for å takle dette, og det er ikke bare enkelt å rigge den enda høyere. Vi er opptatt av at tilbudet som gis skal være forsvarlig. Det er opp til politikerne hvor vidt målet om å ta imot flyktninger neste år vil bli opprettholdt. Uansett skal vi ønske asylsøkerne velkommen, sier hun.

- Må vurdere hvor mye penger som følger med

I september sa daværende varaordfører Per Ervik (PP) at han i utgangspunktet var skeptisk til antallet asylsøkere som var antydet i søknaden.

- Jeg ser de søker om over 120 plasser. Da er det en kjensgjerning at vi kommer til å stille spørsmål om økonomi. Vi er allerede stor i forhold til målestokken når det gjelder bosetting av flyktninger. Når vi nå kan få et asylmottak i tillegg så må vi vurdere hvor mye penger som følger med, og hvor stor tjenestekapasitet kommunen har. Med reduserte inntekter fra staten er det begrenset slik det er i dag. Det blir en sak for rådmannen å utrede, før det blir en politisk sak, sa Ervik. Han var samtidig klar på at det er mange som trenger beskyttelse.

- Det har vært en ekstrem situasjon den siste tiden, spesielt med tanke på flyktningekatastrofen i Syria. Det er en tragedie som er større enn vi aner. Og det er mennesker som deg og meg, som trenger beskyttelse.

- Må håndteres på ordentlig vis

Opposisjonsleder Tom Skare(Frp) sa i september at han skjønner at det må være mottak noen plasser.

- Ellers så ønsker jeg prinsipielt å ikke ta i mot så mange til Norge. Men det er realiteten, og det flertallet ønsker. Da må det håndteres på ordentlig vis. Men rammevilkårene og belastningen for kommunen må være klart før vi kan ta stilling til det, sa Skare da han for noen uker siden hørt om søknaden som ville komme.