Arbeiderpartiet og Høyre fikk i fjorårets budsjettbehandling, inn et punkt der de ber rådmannen gjøre noe med hærverkene på Sistranda skole.

- Det er en kjensgjerning at vi bruker mye driftsmidler til vedlikehold av skole p.g.a hærverk. Rådmann bes sette i gang et prosjekt som går ut på at deler av vedlikeholdsmidlene fordeles til klassene etter hvordan de klarer å holde klasserom og oppholdsrom i orden og fri for hærverk, står det i budsjettvedtaket.

- Det hadde vært mye hærverk på skolen, og vi mente at noe måtte gjøres. Vi hadde hørt litt rundt, og fra andre skoler, at dette hadde vært prøvd med hell. Men det betinger at det følges tett opp av lærere og rektor, sier Kristin Reppe Storø(Ap) til lokalavisa Hitra-Frøya.

Men siden da mener hun det ikke er gjort noe for å følge opp vedtaket.

Etter flere hærverksepisoder det siste året, mener Kristin Reppe Storø (Ap) at budsjettpunktet om tiltak mot hærverk må vekkes til live igjen. - Vi har hørt at det brukes opp til 25.000 kroner i måneden på å reparere hærverk ved Sistranda skole, sier politikeren.

- Det kom en melding via media i fjor, på at det ikke var noe hærverk, og at det var unødvendig med tiltak, sier hun.

Da sa rektor Sissel Skoran til Froya.no at hun ikke trodde på et slikt belønningssystem, blant annet fordi det ikke var mye bevisst hærverk ved skolen, og at de jobber kontinuerlig og bevisst med problematikken. Hun sa også at hun ikke likte kollektive avstraffelser, for noe én hadde gjort.

Hærverk for 25.000 i måneden

Men etter flere hærverksepisoder det siste året, mener Reppe Storø at budsjettpunktet må vekkes til live igjen. Det ble også tatt opp igjen under årets budsjettbehandling.

- Vi har hørt at det brukes opp til 25.000 kroner i måneden på å reparere hærverk ved skolen. Nå mener vi det er nødvendig å prøve det igjen. Det er greit om de finner en annen måte å redusere hærverket på, men det viktigste for oss er at man begynner å tenke gjennom hvilke tiltak man skal gjøre, sier Reppe Storø.

- Jobber kontinuerlig for å stoppe hærverk

Rektor ved Sistranda skole, Sissel Skoran, mener skolen må gjøre mer for å ta tak i hærverket.

- Jeg syns det er fint at politikerne ønsker å bidra, og ønsker å ta elevrådet med inn i arbeidet, og sammen med dem finne gode måter å effektuere vedtaket på. Vi har også hatt dette som tema i elevrådet ved skolen tidligere, sier Skoran.

-Vi ønsker å få opp en felles ansvarsfølelse, slik at de som vet hvem som har gjort hærverk, sier i fra. Da kan de som har gjort hærverket bli stilt til ansvar og betale for det de har gjort slik at det ikke går utover alle, sier rektor Sissel Skoran.

- Det er klart vi trenger å gjøre mer, vi ser at ting blir ødelagt, og vi jobber kontinuerlig for å stoppe hærverk. Vi ser i media at det er mer hærverk generelt. Det var også innbrudd på skolen i fjor høst. Skolen brukes av mange, og ikke bare elever ved Sistranda skole. I helgene er det en del folk som holder til rundt skolen, så den ligger utsatt til i fritiden. Det ser vi blant annet på veggene ute. Frøya videregående bruker også skolen. Det gjør at det er vanskelig å finne ut hvem det er som har gjort hærverket, og dermed også vanskeligere å bruke belønning på rette måten. Det er nok også viktig at vi jobber sammen med teknisk avdeling med hensyn til dette, sier Skoran.

Må betale for hærverket

Sammen med elevrådet vil hun heller appelere til elevens ansvarsfølelse.

-Vi ønsker å få opp en felles ansvarsfølelse, slik at de som vet hvem som har gjort hærverk, sier i fra. Da kan de som har gjort hærverket bli stilt til ansvar og betale for det de har gjort slik at det ikke går utover alle. Sammen med elevrådet skal vi prøve å finne en god måte å effektuere vedtaket fra politikerne på. Det er en aktiv ungdomsgjeng vi har på skolen, og de fleste ønsker nok ikke at det skal drives hærverk på skolen, i arealene der de oppholder seg hver dag. Det er også viktig at det som blir ødelagt, blir reparert så fort som mulig. Å utføre hærverk sitter løsere når noe er ødelagt fra før, mener rektoren.