På fredag 15.01 og mandag 18.01 får elever fra Hestvika, Sandstad og Sundlandet innvilget studiedager fra Hitra videregående skole. Dette på grunn av at veien ved Lakselva blir stengt i forbindelse med anleggsarbeid de fire dagene fra fredag morgen til mandag kveld.

- Det dreier seg om rundt 20 prosent av elevene, sier rektor for Hitra videregående skole, Per Ivar Christensen.

Veistenginga fører til at all trafikk som normalt går Fv. 714 mellom Fillan og Sandstad, må dirigeres via Sør-Hitra.

Elevene som får studiedag kommer ikke til å bli skadelidende, da de får et individuelt opplegg laget av faglærer som skal gjennomføres disse to dagene. Opplæringsloven gir elever rom for organisert studiearbeid som kan foregå utenfor skolen, uten at dette skal føres som fravær, forklarer rektor,

Studiedagene sparer elevene som bor lengst unna for en tre timers busstur hver vei.

Elever som bor på Innsida og går på Fillan skole vil få skyss til Strand skole, der de vil få undervisning.