25. januar holdes det folkemøte i Kristiansund om fylkesvalg; bør Normøre si farvel til Møre og Romsdal og heller bli en del av Sør-Trøndelag, er spørsmålet.

Det er avisa Tidens Krav som står bak møtet. Blant innlederne er Hitra-ordfører Ole L. Haugen som deltar på folkemøtet med foredraget "Fylkesgrensa sett fra Hitra".

En Facebook-gruppe med i overkant av 1.300 medlemmer står bak oppropet "Nordmøre til Trøndelag - samme lynne, felles mål".