Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har gitt Arbeidstilsynet frist til ut juni med å vurdere om etaten har gjort nok for å hindre dødsulykker i kamskjelldykke-bransjen. Det skriver Adresseavisen i dag etter at avisa i en lengre reportasjeserie de siste dagene har satt fokus på denne ulykkesutsatte bransjen, og da med utgangspunkt i de fire dødsulykkene på Frøya siden 2002.

- Vi kan ikke lene oss tilbake og akseptere at det finnes deler av norsk arbeidsliv der denne typen ulykker og dødsfall er såpass utbredt, sier statssekretær Tor Kleppen Sættem (H) til Adresseavisen i dag. Han sier at medieoppslag og andre henvendelser har gjort at statsråden har bedt Arbeidstilsynet om en redegjørelse rundt de mange dødsulykkene.

- Vi vil ha deres vurdering av egen innsats når det gjelder yrkesdykking innaskjærs og en vurdering av om det er behov for ytterligere grep for å styrke sikkerheten, sier Sættem.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lokalavisa Hitra-Frøya skrev i oktober i fjorat Arbeidstilsynet har anmeldt firmaet Atlantic Strømøyvåg for flere brudd på arbeidsmiljøloven, etter dødsulykken på Smøla november året før. Samtidig har Smøla lensmannskontor etterforsket selve dødsulykken, der Krasimir Emilov Krastev (56) omkom under kamskjelldykking fra båten MS "Strømøyvåg". Han var den tredje dykkeren som har dødd under kamskjelldykking fra den samme båten.

Skal vurdere påtale

Det er utarbeidet en sakkyndigrapport, og saken er ferdig etterforsket, mens vurderinga fra en påtalejurist foreløpig ikke er klar.

- Politijuristen vil ut fra sakkyndigrapporten og etterforskningsmaterialet vurdere påtalespørsmålet. Dette omfatter da selskap, arbeidsgiver og mannskap. Spørsmålet er hvem som har ansvaret, og eventuelt ikke har gjort det de skulle. Fokuset vil være på arbeidsmiljøloven og om eventuelt brudd på denne kan ha vært en direkte årsak til at det gikk galt, sa politiførstebetjent Asbjørn Holand ved Smøla lensmannskontor til Hitra-Frøya i fjor høst.

Kan vurdere om andre har beriket seg

Han utelukket ikke at saken kan utvide seg til også å gjelde Atlantic Discovery AS, som eier 49 prosent av båten, og Seashell AS, som eier 42 prosent av Atlantic Discovery .

- I slike saker har vi en mulighet til å vurdere om noen oppover i systemet har beriket seg på at kamskjelldykkingen har foregått på denne måten. I så fall kan det være aktuelt med inndragningsforelegg, sier Holand.