I dag ble saken om SigbjørnLarsens pallegjerde på Flatval behandlet politisk i Frøya kommune. Et enstemmighovedutvalg for forvaltning vedtok å pålegge tiltakshaver å rive pallegjerdet«som er oppført uten søknad og tillatelse». Frist for gjennomført riving blesatt til 30 juni i år. I vedtaket heter det at «Dersom pålegg om riving ikke er etterkommetinnen fristen fastsettes en tvangsmulkt på kr. 500,- pr. dag som løper inntilpålegget er etterkommet».

Sigbjørn Larsen sa til hitra-froya.no tidligere denne uka at hanikke aktet å rive gjerdet, men i stedet gå til sak mot kommunen hvis de gjordeet slikt vedtak.  Larsen er sterkt uenigi at gjerdet er ulovlig bygget, da det har en høyde som gjør at det ikke ersøknadspliktig.

Kommuneadvokat Kristine Stokholm Østerballe hadde en kortorientering om saken til politikerne. Hun anbefalte politikerne å leggeavgjørende vekt på fylkesmannens uttalelse, som ga kommunen medhold i sinbehandling av saken. Hun påpekte også at Sigbjørn Larsen kunne gjort det enkeltfor seg ved å ha levert en byggesøknad, hvilket han ikke har gjort.

Pål Bekken (Ap) mente kommunen nå burde skjære gjennom.

- Slik jeg forstår saken, er det tiltakshaver som har trenert. Sånå får vi gjøre det som må til for å få saken ut av verden, og så fårtiltakshaveren selv vurdere om han vil ta rettslige skritt, sa han.