Midtsiholmen var med i vinnerprosjektet til Eggen arktitekter, som en kunstig holme utenfor kultur- og kompetansesenteret på Sistranda, med sjøhus og kaianlegg for havbruksfag og forskning.

Men etter anbudskonkurransen for byggingen av prosjektet, ble Midtsiholmen tatt ut på grunn av at byggingen ble dyrere enn planlagt.

Nå er det Frøya kommune som må finansiere Midtsiholmen. I budsjettforslaget for 2013 er det lagt inn 700.000 kroner, som på langt nær er nok, ifølge teknisk sjef.

- Det vil garantert  koste mer enn det. 700.000 kroner er kanskje nok til å sprenge skjæret der holmen skal ligge, men det har liten hensikt å gjøre det før vi kjenner til et mer nøyaktig kostnadsoverslag, og før prosjektet er fullfinansiert. Det skal det jobbes videre med fremover nå, sier teknisk sjef Andreas Kvingedal til lokalavisa.