I tirsdagens møte ble Frøya formannskap enig om å anbefale å melde tilbake til mydnighetene en positiv innstilling til å ta imot flyktninger på Frøya.

Formannskapet vil imidlertid ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDI) ønske om å bosette ti flyktninger allerede i 2013.

I den enstemmige vedtaket fra formannskapet heter det:

"Kommunestyret er positiv til å bosette flyktninger, og ber derfor Rådmannen om å bruke perioden fram til tidlig høst 2013 til å danne grunnlag for politisk en beslutning om bosetting i 2014, med spesiell vekt på boligområdet."

Saken avgjøres i kommunestyret torsdag. (Møtet overføres direkte på web-tv her på hitra-froya.no)