- Reguleringsområdet for Jøstenøya er totalt 500 mål. I byggetrinn én skal det utarbeides 120 mål nesten helt ytterst i reguleringsområdet, med veiframføring og utbygging av industritomta der Marine Harvest vil etablere seg. Der vil det også bli fylt ut mellom Jøstenøya og Horsøya slik at de blir hengende sammen, sa prosjektleder Jørgen Olsen i Hitra kommune ved en tidligere anledning.

Området skal etter planen være ferdig utarbeidet til høsten 2014.

- Fra nyttår 2015 skal det være klart til at Marine Harvest kan etablere seg på området. I tillegg er både Bewi og Sunde aktuell med å etablere seg med emballasjefabrikk i nærheten. Jeg vet ikke hvem det blir, men det er aktuelt at det kommer inn den type produksjon. Senere er det aktuelt med tilhørende industri, som for eksempel en bedrift som behandler lakseavfall til olje, sier Olsen.