Karen Haugan bor ved Valen tre kilometer sør for Fillan, og eravhengig av å ta skolebuss hver dag. Da bussholdeplassen sto ferdig til hun skullebegynne på skolen for tre år siden, trodde foreldrene at det skulle bli sikkertfor datteren å gå av og på skolebussen.

- Karen fikk tilbud om å drosjeskyss til skolen, men så ble detbygget bussholdeplass i stedet. Det var vi glade for, men hva er vitsen med åbygge en dobbel bussholdeplass når bare halve bussholdeplassen brøytes, sierIngjerd Haugan.

Når hitra-froya.no er med når Karen går av bussen, er det bare enmeter fra busstrappa og ut til hvitstripa på den sterkt trafikkerte veien. Bussen kommer ikke lenger inn på bussholdeplassen på grunn av brøytekanten.

- Jeg synes ikke det er noe særlig at jeg må gå av rett ved veiennår det kommer så mange biler, sier Karen.

- Nå håper jeg dere får dem til å brøyte,hører vi fra bussjåføren, før han kjører videre.

For sikkerhet skyld er pappa Olve Haugan på plass og tar i motdatteren.

- Det er livsfarlig å gå av bussen for Karen. Det er ikke noe vitsi å lage bussholdeplasser til masse penger, når det er nesten like farlig somom hun må gå av midt i veien, sier Haugan.

- Jeg var i fjor i kontakt med Mesta , som er ansvarlig forbrøytingen, men fikk ikke noe fornuftig svar fra dem. Nå må de brøyte helebussholdeplassen så det blir trygt for Karen å gå av bussen, mener IngjerdHaugan.

hitra-froya.no har vært i kontakt med driftsansvarlig ved Mesta,Torgrim Aalmo, som ikke ønsker å kommentere saken. Han henviser til Mestasinformasjonsavdeling, men lokalavisa har foreløpig ikke lykkes å komme ikontakt.