Salmarog Elvene rundt Trondheimsfjorden inngikk i 2011 et samarbeidsprosjekt for åfinne ut om andelen oppdrettslaks økte i trønderske lakseelver etterstorrømmingen til Salmar i 2010.

Veterinærinstituttetanalyserte skjellprøver av sportsfisket laks i Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga,Stjørdalselva og Verdalselva. Resultatet viste at det var 3,9 prosentoppdrettslaks i elvene.

I2012 ble prosjektet videreført, og resultatene er enda bedre enn før. Etteranalyse av nesten halvparten av fangsten i de seks elvene, som tilsvarer 4.432skjellprøver, ble det i gjennomsnitt funnet bare 0,4 prosent oppdrettslaks i fangstene.

Deter sportsfiskerne selv som sender inn skjellprøver av fangsten. Prosjektet vilbli videreført i sesongen 2013.