Tildelingen av de grønne konsesjonspengene til øyrekka ble diskusjonstema i dagens formannskapsmøte på Frøya. Ut fra de kriteriene kommunen selv har vedtatt, har rådnannen lagt fram forslag til hvilke søkere som skal få bevilget penger. Her er en rekke velferdstiltak fra velforeninger og andre kvalifisert til penger, mens det har vært vanskeligere å støtte næringslivstiltak.

- Kriteriene vi har vedtatt gir oss en stor utfordring, når det legges slike begrensninger på hvordan vi kan støtte næringsliv, og da spesielt fiskere, i øyrekka, sa Pål Bekken (Ap).

Det største diskusjonstema ble Froan forretningsdrifts søknad om støtte til fryseri (og fendring av kai). Dette ble definert som driftsstøtte til et aksjeselskap. Politikerne så at dette ikke var innenfor kriteriene, men et enstemmig formannskap valgte likevel å bevilge 200.000 kroner til elementfryseri. De la inn en forutsetning av fiskere kan leie dette til kostpris.

Formannskapet valgte å trekke ut forslaget om å bevilge penger til brannutstyr på Sauøya, med henvisning til at en eventuell slik bevilgning bør bevilges over ordinært budsjett.

Her er hele øyrekka-vedtaket

-  Bogøy Velforening ytes tilskudd på kr 120.476,- til nye punkter for veilys.

- Bogøy Velforening ytes tilskudd med kr 1.987,- til turistinformasjonstavle.

- Sauøy Velforening ytes tilskudd med kr 24.817,- til inkjøp av diverse utstyr til grendehuset.

- Øyrekka.no tildeles kr 100.000,- til oversetting, promotering og innkjøp av billedmateriale.

- Mausund Grendelag gis et tilskudd på kr 200.000,- til oppgradering av veilysanlegget i Mausund.

- Sula Grendelag gis tilskudd på kr 169.500,- til etablering av et fiskeværmuseum i Sula grendehus.

- Oda fra havet gis tilskudd på kr 175.000,- til tribune for bruk under forestillingen Oda fra havet.

- Sula Grendelag gis kr 200.000,- 8 informasjonstavler på Sula.

- Froan Forretningsdrift gis tilskudd på kr 200.000,-  til et elementfryseri . Settes som forutsetning at fiskere får leie til kostpris.

- Øyrekka Folkehøgskole AS gis avslag på sin søknad. 11. Mausund Feltstasjon AS gis avslag på sin søknad.

- Froheim gis avslag på sin søknad.

- Hege Sørgård på vegne av barn og ungdom gis avslag på sin søknad. . 6. Sauøy Velforening gis avslag på sin søknad.

Tilskuddene på til sammen kr  kr 1.201.307 betales ut fra avsatte midler Grønne konsesjoner øremerket Øyrekka.

Tilskudd som ikke er benyttet innen to år går tilbake til øyrekken sin pott av Grønne konsesjoner. Det skal innen samme frist som ovenfor gis tilbakemelding til Frøya kommune v/økonomisjefen på hvordan pengene er brukt gjennom regnskap med bilag.Hvis pengene ikke er brukt i henhold til retningslinjene skal pengene gå tilbake til øyrekken sin pott av Grønne konsesjoner.