Flere oppdrettsanlegg ved Frøya har i år blitt smittet med laksesykdommen ILA. Det har ført til at Mattilsynet har pålagt slakting av smittet fisk, og strenge restriksjoner for slakting av laks i anleggene i nærheten.

Men det jobbes med å finne en effektiv vaksine mot dette og andre virus som påfører laksenæringen store kostnader.

- Et kjempebehov

Hitterværingen Stine Antonsen studerer farmasi ved UiO (Universitetet i Oslo) , der hun gjør unna siste året på sin masteroppgave, om adjuvanser i vaksine mot virussykdommer i atlantisk laks.

- Jeg arbeider med å finne nye adjuvanser til bruk i i vaksiner mot bl.a. ILA for atlantisk laks. Det er det et kjempebehov for, forteller Stine, og forklarer at en adjuvans er et hjelpestoff som forsterker virkningen i en vaksine.

- Det finnes allerede vaksine mot ILA som brukes i spesielle tilfeller i Norge samt i Chile og Færøyene. Men denne vaksinen gir ikke full beskyttelse og det arbeides flere steder med å utvikle nye typer. . Det vi gjør ved UiO er å jobbe med hjelpestoffer for å bedre responsen på vaksinen. Vi tester ut effekten av å tilsette immunstimulerende stoffer i tillegg til virusetantigener, for å trigge immunforsvaret til laksen, men ikke så mye at den blir syk av det.

Må bli billig nok

- Vil dere lykkes?

- Det er flere forskningsgrupper som holder på med lignende studier, og det er flere positive resultater. Men samtidig er det vanskelig å produsere vaksinene så kostnadseffektivt som bransjen gjerne ville hatt det. Så det gjenstår å få vaksinen god og billig nok. Men vi prøver så godt vi kan, sier Stine.

- Hvordan endte du opp med utvikling av ILA-vaksine.

- Det var veldig mye som var interessant å studere etter at jeg var ferdig med videregående, men det var vanskelig å velge. Det var egentlig pappa (Roger Antonsen, journ.anm.) som foreslo at jeg kunne prøve farmasi, så jeg tenkte; hvorfor ikke prøve. Og det har jeg trivdes kjempegodt med. Fiskenæringen er Norges andre største eksportnæring, og er fryktelig spennende. Jeg føler det er noe vi virkelig bør satse på.

- Savner Trøndelag

- Har du tenkt å komme tilbake hit for å jobbe?

- Jeg er litt usikker, men er egentlig åpen for det meste. Jeg får se hva som kommer av tilbud og hva som frister meg. Men jeg savner Trøndelag, nå som jeg bor i Oslo.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no