- Målet er å etablere enheten i det åpne hav i sterkt værutsatte sjøområder. Noe liknende er tidligere aldri utprøvd