Om vannet fryser eller andre ting skjer p grunn av kulda kan man ringe dette nummeret for å få hjelp. I prekære situasjoner kan man få ei seng på gangen påsykehjemmet, forteller Siv Anita Fillingsnes ved Frøya sykehjem.

Både Hitra og Frøya kommuner har opprettet nødnummer for sine innbyggere i kulda etter at helseministeren har oppfordret om dette.

Nødnummeret på Hitra er bemannet av teknisk vakt imens det er sykepleierpoolen ved Frøya sykehjem som bemanner telefonen på Frøya.

- Folk kan få problemer når det oppstårakutte situasjoner som at vannet fryser eller de trenger hjelp til å skifte sikringer. Vi har ikke sagt noe om hvem nødnummeret gjelder for, så alle kan ringe. Men det er jo helst folk med redusert bevegelighet som eldre og bevegelseshemmede som får problemer. Men andre kan også bli oppkava når slike ting skjer, så da kan de få hjelp av oss hvor de kan hendende seg videre. Er det akutte situasjoner blir helse- og sosialtjenesten involvert, sier Kjell Roar Sæther i Hitra kommune.

Han forteller at kommunen også har et samarbeid med Hitra frivilllighetssentral med å kjøre ut ved til folk som trenger det.

Kuldenødnummerene er døgnbemannet og vil bli opprettholdt så lenge det er nødvendig.

Nnummerene er 72 46 36 29 for Frøya og 72 44 18 10 for Hitra.