Møtet vil bli tvoverført her på hitra-froya.no fra klokka ti i formiddag.Møtet starter med ordførerens orienteringer.Av andre saker en budsjett og økonomiplan, finner vi blant annet planene om sammenslåing av ulike næringsutviklingsselskaper på Hitra og Frøya (prosjektet Frhisk Utvikling) samt leieavtalen for Stiftenseln Sula fyr.