Møtet begynnte klokka ti.

FØLG SENDINGA FRA KOMMUNESTYRET HER

Kommunestyret skal blant annet behandle alternativ bruk av dagens helsesenter. Frøya eldreråd (ved leder Rolf Broholm - bildet) har lagt inn protest mot planene om å bygge om Frøyas gamle legesenter til omsorgsboliger. Forslaget om å bygge om det gamle helsesentret til eldreboliger ble deretter nedstemt. I stedet ønsker flere politikere barnehage i bygget.

FRA ELDREBOLIG TIL BARNEHAGE, LES MER HER

Utvidelse av Nesset barnehage og søknad om tilskudd til Destinasjon Trøndelagskysten AS, er også blant sakene som skal drøftes i dag.

Møtet innledes ved at virksomhetslederne ved Sørburøy skole og Nabeita skole gir orienteringer fra skolene sine.