For Coop Marked Mausundvær er sommerukene de viktigste i løpet av året. Julisalget utgjør 18,5 prosent av årsomsetningen til butikken og i år spås det en rekordsommer for butikken på Mausund.

- Kronekursen gjør at flere nordmenn enn tidligere legger ferien i eget hjemland, i tillegg til at mange turister kommer. Dette gjør at vi forventer godt salg i sommer, sier butikksjef Unni Oline Grindstad Berge ved Coop Marked Mausundvær.

Bare juliomsetningen alene utgjør rundt 19 prosent av årsomsetningen til Coop Marked Mausundvær. Perioden fra mai til august utgjorde i fjor 37 prosent av årsomsetningen. Butikken er altså avhengig av et godt sommersalg. Det samme gjelder de andre næringslivsaktørene ved typiske turiststeder som Mausund.

- Vi eies av våre kunder, og har mange lojale, faste kunder. Samtidig er vi på samme måte som resten av det lokale næringslivet helt avhengig av sommersesongen. Vi vil oppfordre både fastboende og besøkende om å benytte seg av det lokale næringslivet ved innkjøpene i ferien, sier Grindstad Berge.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no