Gudny Hoøy på Sistranda har lånt oss et bilde som sto på trykk i Arbeideravisa i desember 1975. Bildet viser fiskerkvinnelaget "Bølgen" på Mausund som sørget for at man før jul dete året kunne innvie 53 nye veilys langs veiene på Mausund og Aursøy. I tre år arbeidet fiskerkvinnelaget for å skaffe nok penger, og tusenvis av kroner ble samlet inn gjennom loddsalg, bingo og festarrangementer.

På bildet sees f.v. Jorunn Berge, Astri Hansen, Liv Kristiansen, Gudny Hoøy, Anne Berge og leder i fylkesfiskerkvinnelaget Gunvor Sand fra Stokksund. Sittende foran Alma Mathisen og Janne Øyen.