Her er ni endringer i lokalt næringsliv og foreningsliv de siste dagene