- Jeg har lyst til å framsnakke omsorgsyrket, og for min del hjemmetjenesten