Det merkes over hele landet og øyregionen er intet unntak, bekreftes det ved legekontorene på Frøya og Hitra.

- Noe elever og foresatte kunne ordnet selv

- Det har ikke vært en kjempestor pågang, men litt har det vært. Vi merker de nye fraværsreglene, forteller Steven Crozier, lege og spesialist i allmennmedisin ved Frøya legekontor.

Siden de har god legeoppdekning på Frøya for tiden, byr det ikke på de store utfordringene, legger han til.

Det er delte meninger rundt de nye fraværsreglene, sier Crozier.

- Det jeg tenker, er at dette er noe som elevene og foresatte burde kunne ordnet selv. Kontrollsamfunnet viser sitt stygge ansikt.

Dermed deler han synet til Allmennlegeforeningen, som mener at foreldre og foresatte må få tilbake retten til å attestere gyldig sykefravær for elever i den videregående skole.

Elevene kunne forberedt seg på yrkeslivet ved å skrive egenmelding på sykdom, slik som arbeidstakere gjør, bemerker Crozier.

Redd for å ikke få karakter

I følge de nye og strengere fraværsreglene i den videregående skolen, vil elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke få karakter.

- De nye fraværsreglene legger et press på elevene til å oppsøke lege for å få legeattest på sykdom, når de heller burde holde seg hjemme, sier Crozier.

- De kontakter oss for selvbegrensende sykdommer (som vanligvis stopper eller går over uten behandling red.anm) som luftveissykdommer og omgangssyke. Ved å komme til legekontorene, risikerer de å smitte andre pasienter og det er uhensiktsmessig. Vi prøver derfor å gi disse elevene legetimer senere på dag, for da er det mindre pågang her.

Steven Crozier sier at slik fraværsreglene er utformet i dag, så ville det være hensiktsmessig med en revisjon av de.

Skal drøfte situasjonen

Kommuneoverlege Leif Johan Langdahl ved Hitra legekontor ønsker å avvente med å kommentere situasjonen på nåværende tidspunkt.

Førstkommende mandag skal han møte skole og helsesøster for å drøfte situasjonen nærmere, får lokalavisa Hitra-Frøya opplyst.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no