- Jeg vil starte med å takke velgerne og kommunestyret for tilliten. Jeg er ydmyk overfor oppgaven og skal etter beste evne være ordfører for alle. Frøya har store utfordringer og muligheter til å hevde seg enda bedre som en god kommune å bo og leve i. Dette leser jeg i programmet til alle partier på Frøya. Dette gir oss igjen muligheter til å bygge på tverrpolitisk enighet, og som ordfører vil jeg bidra til å bygge tverrpolitiske bruer.

Tidligere ordfører Hans Stølan oppfordret til en ekstra applaus for Flåmo.

- Dette er en merkedag for Frøya, når Berit Flåmo er valgt til vår første kvinnelige ordfører. Det er grunn til applaus bare det, så Stølan, som nå skal bruke noen dager for å sette Flåmo inn i arbeidet.

Ordfører og varaordfører de neste fire årene - Berit Flåmo og Martin Nilsen.