Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Hurtigbåten måtte returnere til byen uten passasjerer