Alle skoler, barnehager, legene og rådhuset ble brått uten telefon og internett