Politiets etterforskning av Lerøy og Måsøval nærmer seg slutten