Fellesnemda for Hitra og Snillfjord hadde møte 2.oktober, der det blant annet ble vedtatt å opprette fire nye stillinger, for å dekke behov for oppgaveløsning frem mot kommunesammenslåingen i 2020.

Dette er stillingene:

En stilling rådgiver for Innovasjon, fornyelse og digitalisering. Prosjekt over 2 år med mulighet for forlengelse.

En stilling rådgiver Infrastruktur for mobil og bredbånd. Prosjektstilling over 2 år med mulighet for forlengelse.

En stilling rådgiver Næringsutvikling – Omdømmebygging. Prosjektstilling over 2 år med mulighet for forlengelse.

En stilling saksbehandler i Plansaker. Prosjektstilling over 2 år med mulighet for forlengelse.

Hitra kommunen har fått ansvaret med å utlyse stillingene.