Johan G. Foss, forfatter og historiker

Det første jeg tenker på, er valget i USA i fjor, som brakte en narsissist i stillingen som verdens mektigste mann. Det verste er at han bryter ned respekten for sannheten. Uten at sannheten ligger i bunnen, er menneskelig kommunikasjon umulig. Alt blir skyggespill og egeninteresser.

Så tenker jeg på at jeg har fått veldig tunge oppgaver som leder i Fosen historielag og redaktør av Fosens historie, bind 2. Dagene strekker ikke til.

Men jeg får drevet litt historisk forskning i tilknytning til dette, og det virker som mentalterapi. Den siste tida har jeg arbeidet med Guri Kunna, og det har vært utrulig spennende.

Og så gler jeg meg over at jeg har fått gjort unna mye praktisk arbeid til jul, bl.a. sikra et stort sjøhus jeg har.

Politikk har det blitt lite av for min del dette året.

Forhåpninger for 2018 er at vi greier å gjenreise respekten for sannheten – lokalt og internasjonalt.

At de store spørsmåla som angår selve livsgrunnlaget vårt – natur, klima, utvikling, livskvalitet – blir mindre preget av kortsiktige egeninteresser og mer av langsiktige og overordnede hensyn.