Formannskapet vedtok i fjor å arrangere felles 17.mai-feiring for alle skolekretsene i Fillan. Etter feiringen vedtok formannskapet at det skulle lages en ny sak på neste års fellesfeiring, etter evaluering i formannskapet og høring i kretsene.

Ordfører Ole Haugen oppsummerte sin høring med at han syntes det burde bli en fast fellesfeiring i Fillan.

-  Forøvrig var det veldig mye positivt, mye folk, ganske langt tog (mye folk deltok), flott korpsmusikk osv. Og etter mitt skjønn bør dette bevise et godt grunnlag for å ta det endelige skrittet: Årlig fast felles arrangement på 17. mai i kommunesenteret.

Men etter at de fleste skolekretsene var negative til flere fellesfeiringer, snudde Haugen i tirsdagens formannskapsmøte, der kultursjef Omar Pleym hadde lagt frem en anbefaling om å gjennomføre fast fellesfeiring fra 2018.

Haugen foreslo da følgende forslag:

Hitra formannskap vedtar at det ikke arrangeres noe fellesarrangement 17. mai 2018 for Hitra kommune. Begrunnelsen er de negative høringsuttalelser som er fremlagt i saken.

Forslaget ble vedtatt mot en stemme.