Fredag skal det i følge ordfører Berit Flåmo være møte i trafikkrådet igjen, der sommerrutene blir viet spesiell oppmerksomhet. Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har omtalt, ligger det blant annet opp til at den velkjente Sularuta ikke skal kjøres i år. AtB begrunner dette med økonomiske hensyn.

I tillegg skal det også arrangeres et møte der AtB vil møte de som kjenner de trafikale problemene på kroppen.