- Jeg er utrolig glad for at Salmar på denne måten bidrar til at Frøya har et rikt og godt kulturliv. Det skapes mye aktivitet for midlene fra Salmar, aktiviteter som kommer alle innbyggerne til gode, sier kultursjef i Frøya kommune, Knut Arne Strømøy.

Etter at de omlag 50 søknadene er vurdert, er fordelingen mellom de ulike tiltakene nå avgjort.

Navn på forening - tiltak - søknadssum - tildeling:

Frøya fotballklubbTreningsutstyr66 804,0012 000,00
Frøya IdrettsparkUtstyr52 600,0010 000,00
Frøya ILTalentfond – barn/unge?13 500,00
Frøya IL – håndball seniorUtstyr – reiser37 000,0015 000,00
Frøya og Hitra taekwondoTrening – kompetanseutvikling18 000,004 000,00
IGA Frøya / ØylekeneIdrettsleker16 000,00
Mausund ILVedlikehold/innkjøp30 000,0010 000,00
Nabeita ILFotball innkjøp mål37 940,0012 000,00
NMK-FrøyaAutovern100 000,0040 000,00
NMK-FrøyaKompetanseutvikling21 600,004 000,00
Dyrøy grendalagOppgradering fotballbane30 000,0010 000,00
Ervik grendalagUtstyr lyd-film div.30 000,0010 000,00
Flatval grendalagVedlikehold/oppgradering?10 000,00
Grendahuset SvanheimVedlikehold – oppussing?10 000,00
Grendalaget LyngblomstVedlikehold hus60 000,0010 000,00
Klubben grendalagUtstyr57 500,0014 000,00
Sørburøy velforeningLyd-filmanlegg30 000,004 000,00
Titran grendalagVedlikehold40 000,0010 000,00
Valen grendalagTilrettelegging innvandrere50 000,0010 000,00
Flatval veilysVedlikehold – oppgradering?0,00
Sistranda bedehusVedlikehold19 000,0010 000,00
Hitra og Frøya hundeklubbUtstyr31 380,005 000,00
Frøya TurlagUtvikle turkart288 000,0010 000,00
Stall SLT/Strømøy gårdRidesenter – stall?14 000,00
FrøyværingenTradisjonshåndarbeid12 000,002 000,00
2 nellikerForretningsområde-oppgradering (ute).20 000,000,00
Frøya kulturskole m/flereMusikkteater105 000,005 000,00
Frøya teaterlagMusikkteater - utstyr?5 000,00
Sistranda mannskorGenerell støtte?4 000,00
Frøya frivilligsentralSommer Frøya – kompetanse30 000,004 000,00
FrøyadaganFestival-martna50 000,0010 000,00
FrøyafestivalenFestival100 000,0025 000,00
JorddunstFestival100 000,0025 000,00
UtiHavetFestival50 000,0015 000,00
Astrid Reppe / Therese UlvanForestilling?0,00
Sistranda skole – foreldreSkoletur Krakow63 000,000,00
Sistranda skole – kontaktlærereTeatertur25 200,004 000,00
Sørburøy skolekorpskorpsstevne12 600,0010 000,00
Frøya seniordansKurs20 000,004 000,00
Mausund seniordansKurs8 600,004 000,00
Frøya revmatikerforeningKurs-møter-svømming?2 000,00
Islanders American Car ClubDragracing – stevne?5 000,00
Reppe/ØlstørenBabysvømming-utstyr10 000,004 000,00
Mausund Husflid og brukskunstGapahuk Mausund17 000,000,00
Frøya skøytebaneSlipemaskin15 000,000,00
Therese Ulvan  (Hitra)Utgi cd40 000,000,00
Edgar Paulsen (Melhus)Utgi cd?0,00
Totalt391 500