Det startet med en intensjonsavtale mellom Frøya og Trondheim kommuner i 2011. I ett felles formannskapsmøte ble det ytret ønske om også å få inn Hitra i et trepartssamarbeid. Under Aquanor sist sommer ble det skrevet intensjonsavtale mellom de tre kommunene.

Nå ber rådmennene i de tre kommunen om at samarbeidsavtalen formaliseres, og at de får fullmakt til å organisere samarbeidet, samt konkretisere samarbeidsområdene. De foreslår fire konkrete områder:

1. Posisjonere regionen og kommunene som hovedsete for norsk marin næring, gjennom felles stand og profilering på mat-, fiskeri-, og havbruksmessen i Trondheim. Norges fremste region for utvikling av sjømatnæringen kan også synliggjøres på andre arenaer der det er mulig å framheve havbrukskommunene Frøya, Hitra og messebyen Trondheim.

2. Forsterke samspillet mellom næringsliv, kultur-, og kunnskaps- og kompetanseinstitusjoner med spesielt fokus på Kultur- og Kompetansesenteret på Frøya, og Ægir – norsk havbruksmuseum på Hitra, og lignende kultur- og kompetanseinstitusjoner i landsdelshovedstaden Trondheim. Dette bedrer mulighetene for både kulturbasert og marin næringsutvikling.

3. Opprette samarbeid om rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft som er optimal for kommunens økonomi, og som samtidig dekker næringslivets behov for riktig kompetanse. Det vil bli lagt til rette for familier med tiltak som sikrer boligtilbud, språkopplæring, integrering og inkludering.

4. Den planmessige jobbingen som knytter seg til dette trepartssamarbeidet, må søkes best mulig avstemt med andre relevante interkommunale/regionale næringsplaner, herunder slike planer for Trondheims- og Orkdalsregionen.

Frøya formannskap skal behandle saken allerede førstkommende tirsdag.