Ordføreren på Frøya, Berit Flåmo,  innledet dagens formannskapsmøte med å rette en stor takk til alle som deltok som frivillige og som betalte arbeidere under storbrannen i forrige uke. Spesielt rettet ordføreren en takk til de som ledet redningsarbeidet.

- En spesiell takk til Martin (Nilsen, varaordfører, journ.anm.) som håndterte katastrofe-arbeidet på en utmerket måte. Også en stor takk til Arvid (Hammernes), som jeg vet gjorde en veldig god jobb. Og også til rådmannen, som gjorde en formidabel jobb ved å lede arbeidet med denne katastrofen, sa Flåmo til de tre, som også var tilstede under formannskapsmøtet.

Flåmo var som kjent bortreist på ferie under brannen og fulgte nyhetene hjemmefra på langt hold.

- Jeg beundret dere der jeg satt. Tusen takk for at dere reddet øya vår, sa Flåmo.

Representanten Aleksander Søreng, som også er leder av Klubben grendalag, serverte kake i en møtepause. Også dette som takk for innsatsen for å berge grenda fra flammene.

Onsdag ettermiddag har Frøya kommune invitert alle frivillige som deltok i redningsarbeidet på møte på Hotell Frøya. Her skal brannsjefen gå gjennom hendelsesforløpet og åpne for spørsmål.