NTNU har valgt å tildele åtte doktorgrad-funksjoner til Blått kompetansesenter på Sistranda. Ifølge NRK er dette et ledd i å intensivisere forskning og utvikling av kampen mot lakselus i oppdrettsnæringa spesielt.

– Dette overstiger forventningene våre, sier Bjørnar Johansen til NRK. Johansen er daglig leder i Blått kompentansesenter.

Blått kompetansesenter er under bygging ved siden av Frøya kultur- og kompetansesenter på Sistranda. Etter planen skal Blått kompetansesenter være ferdig til sommeren.

I tillegg til forskning og utvikling, har en rekke bedrifter innenfor "blå næringer" leid kontorplasser i Blått kompetansesenter. Byggetrinn én er på 3.200 kvadratmeter.

Bjørnar Johansen jobbe med å øke havbrukskompetansen i Midt-Norge gjennom Blått kompetansesenter.